Ograniczona Odpowiedzialność

Publikowane przeze mnie wpisy na moim blogu nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Treści tu publikowane są wyrazem moim poglądów i nie stanowią oficjalnego stanowiska mojej Kancelarii. Zastrzegam sobie prawo do zmiany treści wpisów, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji. Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na moim blogu bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.