Ograniczona Odpowiedzialność

Publikowane na blogu wpisy nie stanowią porady prawnej ani
podatkowej. Treści tu publikowane są wyrazem moich poglądów oraz
poglądów pracowników mojej Kancelarii i nie stanowią oficjalnego
stanowiska Kancelarii DBO Polska. Dokładamy wszelki starań w celu
zachowania aktualności zamieszczanych na blogu informacji.
Zastrzegamy sobie przy tym prawo do zmiany treści wpisów, w
szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, orzecznictwa
oraz praktyki organów administracji. Nie ponosimy
odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na moim
blogu bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych
lub podatkowych.