Stawka VAT na remont i budowę domu letniskowego

W przypadku budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zastosowanie ma stawka VAT 8 %. A więc remont, budowa i sprzedaż domów mieszkalnych o powierzchni do 300 m kw. podlega opodatkowaniu według stawki VAT 8 %.

Wiele osób ma jednak wątpliwości w przypadku domów letniskowych, a mianowicie jak należy je zaklasyfikować. Zgodnie z objaśnieniami do klasyfikacji PKOB 1110 – Budynki mieszkalne jednorodzinne obejmuje:
− Samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.
− Domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu.

Domy letniskowe są więc klasyfikowane w PKOB 1110, czyli jako budynki mieszkalne. W przypadku więc budowy, remontu i sprzedaży domów letniskowych o powierzchni do 300 m.kw. (limit dla obiektów społecznego programu mieszkaniowego) zastosowanie ma więc stawka 8 %.

Należy jednak pamiętać, iż stawka 8 % odnosi się tylko do budynków mieszkalnych. Nie możne być ona natomiast stosowana do remontu i dostawy innych obiektów znajdujących się na działkach rekreacyjnych (np.: przyczep kempingowych wykorzystywanych jako mieszkalne, altan, itp).

Dodatkowo wskazać należy, iż nie każdy dom letniskowy będzie klasyfikowany jako obiekt budownictwa mieszkaniowego. Pojęcie to nie obejmie np.: domów mieszkalnych sezonowych.

Ponadto w ostatnim czasie zaobserwować można niekorzystną dla podatników zmianę podejścia organów podatkowych, w przypadku całorocznych domów letniskowych. W starszych interpretacjach i wiążących interpretacjach stawkowych (WIS) organy potwierdzały możliwość zastosowania stawki 8 % (np. WIS z 23 września 2020 r., nr 0112-KDSL1-1.450.732.2020.2.MJ)

Niestety w najnowszych przeważa stanowisko zgodnie z którym w przypadku domów letniskowych zastosowanie ma stawka 23 %, np: WIS z 16 lutego 2023 r., nr 0111-KDSB1-1.440.212.2022.3.JJ

Ta nowa niekorzystna linia interpretacyjna oparta jest, o błędne w naszej ocenie założenie, iż każdy dom letniskowy jest budynkiem rekreacji indywidualnej, czyli budynkiem przeznaczony do okresowego wypoczynku.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie prawa podatkowego i obrotu nieruchomościami zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią DBO Polska sp. z o.o. www.dbopolska.pl biuro@dbopolska.pl

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn

2 odpowiedzi

  1. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie VAT – Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przywołuje definicję budynku rekreacji indywidualnej, w myśl której należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Zatem, w świetle powyższych definicji budynek letniskowy w zamierzeniu służy okresowemu wypoczynkowi, a nie jest przeznaczony do stałego zamieszkania, od którego zależy zaliczenie budynku do obiektów budownictwa mieszkaniowego. Spełnienie jednej przesłanki (ujęcie w PKOB dział 11) nie wystarcza, gdyż musi zostać spełniony jeszcze drugi warunek – przeznaczenie budynku: stałe zamieszkanie.

    1. Bardzo dziękuję za komentarz. Temat faktycznie jest złożony, choć niestety formuła bloga nie pozwala na wyczerpującą analizę tematu. W zakresie domków letniskowych nastąpiła w ostatnim czasie zmiana stanowiska na niekorzyść podatników, z którym jednak osobiście się nie zgadzam. Zainspirowana Pana mailem, postanowiłam dodać kilka dodatkowych zdań do wcześniejszego wpisu, odnoszących się do najnowszych WIS które pojawiły się w tym temacie. W zakresie rozporządzenia, o którym Pan wspomniał należy pamiętać m.in o tym, iż dotyczy ono wymogów technicznych budynków, a nie określenia definicji użytych dla celów podatku VAT, ponadto proszę też zwrócić uwagę na definicję pomieszczeń do stałego i czasowego pobyt ludzi.
      Jeżeli będzie Pan miał jakieś inne uwagi lub propozycje tematów wartych do poruszenia na blogu chętnie z nich skorzystam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dorota Kosacka

Dorota Kosacka

doradca podatkowy,
członek zarządu w firmie
DBO Polska sp. z o.o.

Wcześniejsze wpisy: