Ryczałt od najmu w działalności gospodarczej a przychód z refakturowanych kosztów mediów

              Osoby wynajmujące nieruchomości i poza czynszem pobierające od najemców opłaty eksploatacyjne za zużycie prądu i gazu, a także inne dodatkowe kwoty powinni zwrócić uwagę na nowe interpretacje organów podatkowych i zmianę stanowiska w tym zakresie. Do końca 2021 r. przyjmowano generalnie, iż podstawą obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest tylko czynsz najmu i podstawa ta nie obejmuje opłat dodatkowych, w stosunku do których wynajmujący jest jedynie pośrednikiem (a więc np.: opłata za media). Niestety najnowsze interpretacje wskazują na zmianę stanowiska organów podatkowych.

Wśród najnowszych interpretacji dotyczących tego tematu należy wymienić:

  1. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.1269.2021.2.KR

,,(…) opłaty eksploatacyjne wynikające ze zużycia prądu i gazu (koszty zużycia mediów) w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej i Wnioskodawca winien odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Reasumując, zarówno kwota czynszu najmu, jak i należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wynikających ze zużycia prądu i gazu (kosztów zużycia mediów) uiszczane przez najemców Wnioskodawcy, na podstawie refakturowanych przez Niego faktur, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.’’

  • interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.383.2022.2.EW

„(…) opłaty za media w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej i winien Pan odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.

Ze wskazanych wyżej interpretacji wynika więc, iż w przypadku najmu w ramach działalności gospodarczej podstawą do obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego jest nie tylko kwota czynszu, ale również dodatkowe opłaty pobierane od najemcy, np.: kwoty wynikające z refaktury mediów. Najnowsze, niekorzystne interpretacje odnoszą się tylko do najmu w ramach działalności gospodarczej i nie dotyczą najmu prywatnego. Zważywszy jednak na nowe brzmienie art. 6 ust. 1ba ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, istnieje ryzyko, iż analogiczne stanowisko organy podatkowe zajmą również w przypadku najmu prywatnego. Temat ten na pewno będę obserwować i informować na blogu o pojawiających się zmianach.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu prawa podatkowego zachęcamy do skorzystania z naszych usług www.dbopolska.pl

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Dorota Kosacka

Dorota Kosacka

doradca podatkowy,
członek zarządu w firmie
DBO Polska sp. z o.o.

Wcześniejsze wpisy: